Plan

Plan ogrodu
 

 Powierzchnia gruntów w obrębie działek wynosi ogółem 52789 m2, w tym przy ul. Srebrnej 9079 m2, przy ul. Bystrej 2341 m2 i przy ul. Lipowej 41369 m2. Własnością gminy Pruszków jest 48171 m2, gminy Michałowice 4568 m2 i prywatnego właściciela 50 m2.