Z_Porady ogrodowe
Ogrodowe porady sprowadzają się do materiałów, w formie plakatów, przesłanych kilka lat temu do ogrodów przez PZD. W internecie jest wiele porad na każdy temat, więc zamieszczanie ich tu sprowadzałoby się do ich powielania. W kalendarzu upraw i pielęgnacji odnośniki przy poszczególnych miesiącach prowadzą do stron PZD, gdzie sa zamieszczane bieżąco również inne porady dotyczące pielęgnacji ogrodów.

 

Cięcie drzew i krzewów
 

Większość drzew wymaga przycięcia po posadzeniu. Cięcie wykonujemy zawsze wiosną, najlepiej w kwietniu, gdy pąki zaczynają się budzić do życia. Najlepiej jest przyciąć pędy ostrym sekatorem. Cięcie nożem, tak zwanym sierpakiem, jest trudne dla amatorów i niebezpieczne. Niektóre Gatunki drzew można ciąć bardzo lekko po posadzeniu inne wymagają cięcia mocnego. Szczegóły.


Większość drzew owocowych, sadzonych obecnie w ogrodach, to drzewa o słabym wzroście szczepione na podkładkach karłowych i półkarłowych. Drzewa te , szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu, wymagają podpór. Szczegóły.


 
Posadzone krzewy owocowe, z wyjątkiem borówki i krzewów wyprowadzonych w formie piennej, należy przyciąć krótko pozostawiając kilka pąków nad ziemią. Cięcie powoduje wyrośnięcie kilku silnych przyrostów, które tworzą koronę krzewu. Jeśli pojawią się przyrosty pokładające się na ziemi, to należy je wyciąć, gdyż nie będzie z nich pożytku. Szczegóły.

 
Aby z winorośli był pożytek trzeba poznać jej biologię. Winorośl jest pnączem szukającym podpory, a gdy ją znajdzie wznosi się do góry i umacnia czepnymi wąsami. Winorośl rozwija kwiaty i zawiązuje owoce na pędach, które wyrosły w ubiegłym roku. Pędy te nazywamy łozą. Krzew rosnący bez kontroli wydaje co roku łozę długości od kilku do kilkunastu metrów, zajmując dużą powierzchnię i tworząc gęstą plątaninę pędów.  Szczegóły.Unika się cięcia: magnolii, azalii, kalin, dzikiego czarnego bzu. U znakomitej większości krzewów i drzew ozdobnych można zachować naturalny kształt korony, wykonując wyłącznie cięcie sanitarne.   Szczegóły.Cięcie sanitarne dla wszystkich krzewów: corocznie po zimie i w miarę potrzeby w sezonie wegetacyjnym usuwa się wszystkie pędy przemarznięte, porażone przez choroby oraz pozostałe martwe lub zamierające i uszkodzone. 
Jesień to najgorsza pora na wykonywanie cięcia na zdrowych pędach. Jeśli nie wiemy, kiedy ciąć – najlepiej ciąć latem, po zakończeniu wzrostu.  Szczegóły.
  

Regulamin o cięciu drzew i krzewów.

§ 55 
1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 2.W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD. 

§ 71
 1. Usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek: 
     1) zarządu ROD – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD, 
     2) działkowca w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki.