Woda

Początkowo ogród korzystał z wody miejskiej. Później wybudowano studnię przy cmentarzu, do której podłączono okoliczne działki. W 2003 roku wybudowano drugą studnie na tzw. górce bankowej do której podłączono pozostałe działki ogrodu Lipowa. Wobec niewystarczającej ilości wody w 2017 roku wybudowano trzecią studnie przy cmentarzu i wszystkie trzy połączono w jedną sieć. Część ogrodu przy ul. Srebrnej i Bystrej zaopatrywane jest z sieci miejskiej.


Rozliczenie wody na Srebrnej i Bystrej za 2015 rok

Zadłużenie z 2014 roku                                              551,32 zł    126 m3
Obciążenie wg faktur przez MPWiK                         4 123,22 zł    909 m3
z tego: Srebrna 641 m3, zużycie 0,079 m3/m2
           Bystra 268 m3, zużycie 0,131 m3/m2
Wpłaty wg liczników po 4.60 zł/m3                          2 995,00 zł   651 m3
z tego: Srebrna  538 m3  84 % zużytej
           Bystra  113 m3    42 % zużytej
Pozostałe zużycie (nieudokumentowane)                 1 128,22 zł    258 m3
z tego: Srebrna 103 m3 16% zużytej
           Bystra   155 m3 58 % zużytej   
Opłata stała po 10 zł                                                 410,00 zł   
Zadłużenie na koniec roku (551,32 + 1128,22 – 410)  1 269,54 zł  

Na zebraniu tych działkowców ustalono eksperymentalnie na 2016 rok opłatę w wysokości 0.30 zł/m2 działki, potwierdzoną na walnym zebraniu w dniu 16.04.2016 roku. Wpływy z tej opłaty wyniosą 3040 zł, a po potrąceniu dotychczasowego zadłużenia 1270 zł, na wodę w  2016 roku pozostaje 1770 zł czyli na 385 m3.  W 2014 roku zużyto na tych działkach 420 m3 co stanowi 0.19 zł/m2 działki i w 2015 roku – 909 m3 co stanowi 0.41 zł/m2 . Uchwalona kwota wystarczy więc na pokrycie kosztów wody przy opadach atmosferycznych z 2013 roku, kiedy zużyto 334 m3 wody.
Niezależnie od powyższych rozważeń,  należałoby wyjaśnić, dlaczego na działkach przy Bystrej zużycie wody w 2016 roku na m2 działki było prawie dwukrotnie wyższe niż przy Srebrnej, a nieudokumentowane (nieopłacone) zużycie przy Bystrej stanowiło 58% wody zużytej, wobec 16% przy Srebrnej.

Rozliczenie wody na Lipowej za 2015 rok

Niewykorzystane środki z 2014 roku                                      3 000,66 zł
Wpłaty za 2015 rok po 10 gr/m2                                            3 192,60 zł
Zużycie energii przez hydrofory 4256 kWh po 0.65 zł/kWh       2 766,40 zł 
Naprawy sieci, w tym wymiana pompy 2664.41 zł (bankowa)   2 966,05 zł
Pozostałe środki na koniec roku                                               460,81 zł

Rozliczenie wody na Srebrnej i Bystrej za 2014 rok.

Obciążenie wg faktur MPWiK                                        1 932,00 zł    420 m3    100%
Wpłaciło wg liczników 28 działkowców po 4,60 zł/m3       1 352,40 zł    294 m3      70%
Pozostałe zużycie                                                           551,32 zł    126 m3      30%  
Pozostałe zużycie w wysokości 579,60 zł podzielone na 41 działek stanowi kwotę 14 zł. Stąd stała wodna na pokrycie tej różnicy w wysokości 10 zł. Być może przy lepszej spłacalności i mniejszych stratach opłata  ta się zmniejszy.

Rozliczenie wody na Lipowej za 2014 rok

Wpłaty po 20 gr/m2 – wpłaciło 90 działkowców          5 133,00 zł
Zużycie energii przez hydrofory 3000 kWh x 0.65 zł   1 950,00 zł
Inne wydatki                                                              182,34 zł
Nadpłata                                                                 3 000,66 zł